Det första BOLDIC AWARD delades ut till Nätverksgymnasiet i Jämtland!

 

Det första BOLDIC AWARD delades ut till Nätverksgymnasiet i Jämtland!

The Boldic Network –är ett samnordiskt/baltiskt nätverk som syftar till att skapa kunskap om den tradition runt distansutbildning som utvecklats i de nordligaste länderna runt Östersjön. Under mer än tre år har det samarbetat i ett EU-projekt under MINERVA. Ett av inslagen i EU-projektet var att dela ut - The Boldic Award - för bästa utvecklingsarbete inom "Open- & distance learning" inom de baltiska och nordiska staterna.
Deltagande nationer var Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Priset delades ut i Riga i mitten av mars och arrangemanget höll bästa melodifestivalomröstningsstil:
Alla länder presenterade sina bidrag och därefter vidtog omröstning "…and the winner is... Sweden! ". Det blev nämligen Nätverksgymnasiet i Jämtland som tilldelades priset för 2005.

Boldic Award

Den svenska nomineringen av Nätverksgymnasiet löd:

Nätverksgymnasiet i Jämtland nomineras som svensk kandidat av följande skäl
* De har varit föregångare som förnyare av vuxenutbildningen på distans, genom en flexibel kombination av distansutbildning och närstudier.
* De har på ett förtjänstfullt sätt kombinerat distansutbildning för vuxna och elever i ungdomsskolan.
* De har hittat effektiva former för fungerande lärcentra i glesbygd och därvid gett funktionen som handledare en värdefull och avgörande betydelse för elevernas framgång.
* Kurstorget har banat vägen för ett fruktbart samarbete kring lärresurser både regionalt och nationellt.

Inom nätverket är man eniga om att fortsätta att dela ut priset även fortsättningsvis. Så håll utkik efter mer information på
www.boldic.net om nomineringen inför 2006!