Det högsta elevantalet någonsin i sfi – 65 000

 
Ungefär 34 000 var nybörjare i sfi, medan övriga elever hade påbörjat sfi ett eller flera läsår tidigare. Antalet nybörjare i sfi 2006/07 var det högsta antalet sedan läsåret 1993/94 då antalet nybörjare var 35 500.
Bland eleverna var arabiska det klart vanligaste modersmålet, över 20 procent av eleverna hade arabiska som modersmål. De därefter vanligaste modersmålen var thailändska och somaliska. Läsåret 2006/07 fanns över 130 språk representerade och många av dessa språk talades bara av enstaka elever.
Av den som startade sfi läsåret 2004/05 hade 62 procent fått godkänt på någon kurs, oavsett studieväg, t.o.m. läsåret 2006/07.
www.skolverket.se/sb/d/1840/a/11747