Det kontinuerliga lärandet får inte tillräckligt stöd i lagen

Framtidshuset SITRA har tagit fram rekommendationer om hur Finland kan bli bättre på det kontinuerliga lärandet, en aspekt är behovet för ny lagstiftning.

 
Illustration av Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy Illustration av Jesper Vuori & Veera Pienimaa, Miltton Oy

Om Finland menar allvar med sina utfästelser att bli bäst i världen inom det livslånga lärandet är det dags att se över landets lagstiftning. Det konstaterar en arbetsgrupp som med hjälp av SITRA gått igenom en rad olika utmaningar som Finland står inför.

I utredningen ”På vilka villkor? Hur skall det livslånga lärandet regleras” hävdar skribenterna bland annat att det livslånga lärandet ofta faller emellan stolarna. Mer samarbete behövs, liksom en bättre koordination mellan olika statliga aktörer. Just nu saknas en helhetsbild, heter det.

Läs mer her. (på finska)