Det nordiska samarbetet stärker utbildningens kvalitet och relevans

Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga.

 

Seminariet ordnades i samarbete mellan Nordiska ministerrådet, undervisnings- och kulturministerietoch CIMO som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

”Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga. Internationalism är ett livsvillkor för utbildningen. De nordiska länderna delar samma värderingar och i världen ser man oss ofta som en helhet. Det nordiska samarbetet stärker kvaliteten och relevansen av utbildningen”, betonade undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen i sitt öppningstal.

Läs mer

Källa: EPALE