Det nyligt etablerede folkeoplysningsudvalget har fået kommissorium

 
Udvalget har nu fået et kommisorium, hvor konkrete opgaver beskrives, samtidig med at det pointeres at nye forslag ikke må koste noget, men skal finansieres indenfor undervisningsministeriets økonomiske rammer. Arbejdet skal færdiggøres i løbet af 2009.
Læs mere om de konkrete opgaver og udvalgets sammensætning her.