Det særlige ved Voksenuddannelsescentre (VUC)

En ny forskningsrapport viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

 
Foto: Startup Stock Photos Foto: Startup Stock Photos

Voksenuddannelsescentrene, VUC der bl.a. udbyder HF, højere forberedelseseksamen, og AVU, almen voksenuddannelsen, er en del af det danske parallelle voksenuddannelsessystem er et tilbud til unge voksne og voksne, der genoptager uddannelse, eller ønsker et andet tilbud end de almindelige gymnasiale uddannelser.

En ny forskningsrapport, udarbejdet af Center for ungdomsforskning og finansieret af Danske HF & VUC, viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

Tre centrale markørerne er tydelige:

  • second-chance for uddannelse som i høj grad har kunnet tilpasse sig uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske reformer
  • social og pædagogisk rummelighed i form af varierede arbejdsformer der tager højde for heterogene målgrupper
  • fleksibilitet i tilrettelæggelse der tager højde for deltagernes særlige udfordringer og forudsætninger

Læs rapporten ”Hvad er det særlige ved VUC? Kursisters erfaringer med læring, motivation og kulturen på VUC” her (pdf).