Dialog 2019

Den 7 - 8 februari 2019 är det dags för Dialog 2019 i Mariehamn med seminarier och utställningsmässa som vänder sig till hela undervisningssektorn på Åland. Under två hela dagar arrangeras inspirerande föreläsningar som rör skola och utbildning i ett digitalt samhälle, i år med fokus på delaktighet.

 

Totalt 27 seminarietillfällen anordnas under dagarna med föreläsare från Finland, Sverige och Åland samt utställare som på olika sätt knyter an till skolans verksamhet som rör exempelvis digitala verktyg, läromedel och lärobjekt.

Information om programmet, föreläsare och mässdeltagare finns her. 

Även NVL deltar i Dialog 2019 i utställningen och med ett seminarietillfälle där Carola Eklund, som är medlem i distansnätverket presenterar Nordplus-projekten Silent learners och PaaD torsdagen den 7 februari. Projektet Silent learners har undersökt olika former av deltagande i nätbaserat lärande och projektet PaaD (Presence at a Distans) undersöker vilka framgångsfaktorerna är i distansutbildningsprojekt som skapat god effekt i glesbygdsområden.

Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning är arrangör för seminariet som i år ordnas för åttonde gången och lockar ca 250 besökare årligen.