Dialog 8/2009: Vad är Norden?

 
DialogWeb logo
 

8/2009: Vad är Norden?

 

Danmark

Tilbage til den gode historie

Kulturnatten 2008 i København. Foto: Johannes Jansson/norden.org
I de år hvor Norden udviklede sin velfærdsmodel, var de nordiske lande samtidig engagerede i en udadvendt dialog med andre kulturer. I dag skuer vi mere indad og er optagede af at definere os selv i forhold til andre. Vi kunne i stedet søge inspiration i fx Japans pragmatiske ageren i forhold til andre kulturer, påpeger Ingolf Thuesen, der er leder ved Københavns Universitets Institut for tværkulturelle og regionale studier.
Läs mer »
 

Finland

Föreningen som är Nordens portvakt

Saunaexpressen är en traditionell nordisk ungdomsträff som arrangeras årligen av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Foto: Kari Pietilä
Alla undersökningar som gjorts efter kriget visar att Finland är mest nordiskt inriktat bland de fem nordiska länderna. En undersökning som gjordes i år bland tusen finskspråkiga finländare gav som resultat att Norden är mycket betydelsefull för finnarna.
Läs mer »
 

Island

Foreningene Norden forbund?

Illustration: Nordisk biblioteksuke 9-15 november 2009
Det finnes et fellesskap og en samhørighet mellom Nordens land og folk som er sterkere enn det som skiller oss. Dette gjør Norden til en unik region. Dette sitatet er tatt fra Foreningenes Nordens forbund hjemmeside og det forklarer på en måte hva det er som ener oss Nordboer.
Läs mer »
 

Norge

Norden er et åndelig rom

Bilde: Richard Bærug, foto: Kristaps Kalns /Diena
- Norden er et åndelig rom som strekker seg over de områdene der en stor mengde folk definerer seg selv som nordiske og føler tilhørighet til et åndelig nordisk fellesskap. Sitatet kommer fra nordisten Richard Bærug. Han er norsk statsborger men har bodd i Baltikum siden slutten av åttitallet. Og han mener mye om Norden.
Läs mer »
 

Sverige

Avmattad utveckling eller nya läroformer?

Öresundsbron. Foto: Johannes Jansson/norden.org
Den frågan sammanfattar vuxenutbildningens utveckling i Sverige i den intressanta skriften Det nya läroriket – Från formell vuxenutbildning till lärande regioner. Skriften kom ut hösten 2008 när man som bäst höll på att förändra myndighetsstrukturen för den svenska vuxenutbildningen. Man konstaterar att det blivit mindre av skola och allt mer vanligt med nätverk av lärcentra som regionalt samverkar om olika utbildningsprogram för vuxna.
Läs mer »
 

Åland

Kulturturism – ett nordiskt gränsregionalt utvecklingsprojekt

Henrik Beckman myntade uttrycket att Stockolms skärgård, Åland och Åbolands skärgård skall bli ”en lika känd gränsöverskridande region som Alperna”.
Ålands geografiska position i Östersjön har bidragit till att havet alltid setts som en förbindelselänk till omvärlden. Den historiska relationen – först som en del av Sverige, sedan som en del av Ryssland, och från och med 1917 som en del av Finland har även bidragit till en ständig rörelse mellan öst och väst. Den här artikeln fokuserar gemensam kompetensutveckling i skärgårdsregionen.
Läs mer »
 

Estland

Is Estonia part of the Nordic countries?

Marina Kudrjašova, Viktoria Bensa and Kristi Kalvet in the Norwegian language course. They all believe that every Estonian should understand at least one Nordic language.
Estonian people believe that their value attitudes are similar to those of the Nordic countries. This belief is firmly rooted in our shared history.
Läs mer »
 

 

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice


 

NVL

What are the Nordic countries?

Raivo
Twenty years ago it was rather clear and simple – the Nordic countries were the social welfare countries in dialogue with different cultures across continents, Ingolf Thuesen, head of Institute of Cross-Cultural and Regional Studies of University of Copenhagen writes in this number of DialogWeb.
Läs mer »
 
 

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

 www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

 www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
 - with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.


 
nmr_se