Dialogmøde mellem Grønland, Åland og Færøerne

Den 31. maj 2017 blev der arrangeret et historisk dialogmøde møde mellem Grønland, Åland og Færøerne.

 

Status i de selvstyrende områder er at:

  • Åland har en national plan for voksenuddannelse 
  • Færoerne har sat en arbejdsgruppe til at komme med et udspil om løsningsmodel vedrørende en samlet voksenuddannelse
  • Grønland arbejder med at få et samspil mellem den eksisterende struktur for at få mere overensstemmelse og bedre kvalitet i servicen

På mødet blev der stillet spørgsmål til deltagerne, som kunne komme med forslag til hvordan udviklingsarbejdet fremad skulle foregå. Alle lande var enige om, at der var meget arbejde, der skulle laves nationalt, såsom at lave en overordnet strategi for vejledning, og skabe fokus vedrørende, at der mangler lovgrundlag omkring LLL og LLV. Alle tre lande arbejder videre ud fra det grundlag og status, de er på i dag. Det var et meget udbytterigt møde - og vil landene satse på, at kunne mødes igen i 2018.