Dialogmöte om livslång vägledning för Grønland, Åland och Færøerne

Online från Åland 29 september 2021. Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)
För inviterade deltagare från självstyrande områdena Grønland, Åland och Færøerne

 
Foto: Siora Photography Foto: Siora Photography

Vad ska Dialogmötet handla om?

Strategier för livslång vägledning - hållbar vägledning – framtidsvägledning: utmaningar och möjligheter med system för e-vägledning - vilka strategier är viktiga för de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland?

Vem är deltagare?

Myndigheter och politiker med ansvar för vuxnas lärande, kompetensutveckling och vägledning;

Beslutsfattare och tjänstemän med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och det sociala området; EK-U-medlemmar från Grönland, Åland och Färöarna;

Medlemmar i NVL:s arbetsgrupp för IKT och vägledning;

Medlemmar i Nordiskt nätverk för vägledning.

Diskussion

NVL och företrädare för relevanta myndigheter i de självstyrande områden Grönland, Färöarna och Åland vill få en möjlighet att mötas för att diskutera gemensamma utmaningar kring samordning och koordinering av olika vuxenutbildningsinitiativ för att skapa bättre tillgång, möjligheter och effektivitet. Dialogmöte 2021 följer upp resultaten och riktlinjer som har skapats genom två tidigare dialogmöten, 2017 i Torshavn och 2019 i Nuuk. Dialogmöten kommer att ta utgångspunkt i uppföljningen av rapporten som arbetsgruppen för IKT&vägledning har gjort under 2020-2021.

Kontakt: Bodil Regårdh, bodil.regardh@regeringen.ax

Rapport ”Modell og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland” hittar du här.

Seminarium om vägledning den 28 september

NVL arrangerar ett seminarium on-line den 28 september i anslutning till Dialogmöte. Seminariet sätter fokus på livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning. Du är varmt välkommen att delta båda dagar. Program seminarium uppdateras löpande. Registrering och program för seminarium hittar du här.