Didaktik i et nordisk perspektiv på Aalborg Universitetscenter

 

 
24-04-2007

Institut for Uddannelse, Læring og filosofi på Aalborg Universitet og Ålborg seminarium indgår i samarbejde med Göteborg universitet og med Højskolen i Adger, Kristiansand om at udvikle en nordisk didaktik. Der samarbejdes om tilrettelæggelse af forskeruddannelse ved de samarbejdende institutioner omkring emnerne professionsudvikling og professionsforskning – findes der en nordisk professionsdidaktik? Dannelse og kundskabsopfattelse ses i et nordisk perspektiv det samme gælder teori-praksis problemstillinger med fokus på relationen mellem undervisning og læringsteori.
Grundlaget for en nordisk didaktik og konsekvenser af de forskellige forskningstilgange diskuteres bl.a. med henblik på udvikling og styrkelse af forskningsmæssige netværk. Formålet er at udvikle et stærkere nordisk forskningsmæssigt didaktisk felt.

Læs mere: www.learning.aau.dk