Digidel - en svensk suksesshistorie

Sverige har satset friskt på å få med alle generasjoner inn i den digitale hverdagen. Gjennom kampanjen Digidel i 2011-2013 nådde de ut med digital basiskompetanse til en halv million svensker. Det var en massiv, treårig innsats for å demme opp for det voksende digitale skillet.

 

Motivasjonen for kampanjen var følgende: Når du har kunnskap om Internett, kan du lettere delta i samfunnsdebatten, du kan la din stemme høres og du kan benytte ulike e-tjenester.

Dldact-prosjektet* arrangerte et webinar 20. januar 2014 med presentasjon av Digidel. Vi var nysgjerrige på Digidel, som vi hadde hørt mye positivt om. Christine Cars-Ingels, som hadde jobbet i kampanjen, delte sine Digidel-erfaringer på webinaret. Opptak fra webinaret kan spilles av her.

Digidel er et ypperlig eksempel på hvordan iherdig satsing med mye frivillig innsats kan få gjennomslag. Det viser at praktisk, digital kompetanse gir aktivitet og deltaking. Dette er i tråd med begrunnelsen for Dldact-prosjektet. Vi har derfor satt opp Digidel som ett av flere gode eksempler, som bør kunne kopieres av andre land eller områder som ønsker å få fart på samfunnsengasjementet, og som ønsker å hjelpe innbyggerne til å mestre hverdagen bedre med tilgang til bank, offentlige tjenester, handel, sosiale medier og underholdning på nett.

Utgangspunktet
Da startskuddet for Digidel-kampanjen gikk januar 2011, viste statistikken 1,5 millioner svensker som sjelden eller aldri benyttet Internett og e-tjenester. (World Internet Institute og .SE: Svenskarna och Internet 2011). Hele 66 prosent av disse oppga at de ikke var interessert i internett og digitale tjenester. Statistikken viste også en sammenheng mellom bruk av digitale tjenester og alder, inntekt og utdanning. Tilgang til bredbånd var viktig, men førte ikke nødvendigvis til at internett ble tatt i bruk.

- Vi sitter alle i samme båt og digitaliseringen påvirker oss alle. Gjennom å gå sammen har vi større sjanse til å sette trykk på spørsmålet om digital deltaking hos politikere og beslutningstakere og makthavere. Digidel er et nettverk for ildsjeler, hvor vi finner kraft, kunnskap og muligheter for samarbeid om digital deltaking, sa Christine Cars-Ingels, kontorsjef på webinaret.

Kampanjens mål og motto   
Mens kampanjens mål var 500 000 flere svensker som aktive internett-brukere var mottoet følgende «Digital deltaking er et krav for å oppnå et velfungerende demokrati». Digidel nådde målet sitt med 500 flere internettbrukere. De etablerte 434 lokale partnere over hele landet, drev aktivt nettverksarbeid med kurser og mange ulike arrangementer. Blant partnerne var biblioteker, prosjektet IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, UR, studieforbundene, RIO, læresentraorganisasjonen Nitus, Tal- och punktskriftsbiblioteket TPB, Kungliga Biblioteket KB, samt .SE, Mitt nu.

Les mer om Digidel på www.digidel.se

Hva kan vi lære av Digidel?
Den svenske kampanjen var svært vellykket. Den kom på riktig tid, og hadde entusiastiske og hardtarbeidende personer som gikk foran. Den gode spredningen utover hele landet var nok en klar suksessfaktor. Ved å samarbeide med kursarrangører, ulike foreninger og biblioteker nådde de ut til brede lag av folket, og de nådde ut til steder hvor mange allerede ferdes, som i bibliotekene. De nådde ut via organisasjoner som hadde tillit og «goodwill» fra før. Dermed trengte de ikke å gjøre seg kjent og opparbeide tillit og tiltro. Det bør ikke være vanskelig å gjøre tilsvarende kampanjer i andre land eller landsdeler, det er mye å lære fra Digidels erfaringer. I dag er det nok færre innbyggere som er helt uten digital kompetanse enn det var i 2011, men det er fortsatt et behov. Dessuten er det blitt enda vanskeligere å få ordnet tjenester som bank, skattesaker, folkeregister mv. dersom en ikke behersker nettet. Å delta som aktiv samfunnsborger kan være vrient dersom en ikke er i stand til å gå online. Det er mange gode grunner for den enkelte borger til å lære seg å bruke nettet, og det er også mange gode grunner for staten til å bidra til at landets borgere har den nødvendige digitale kompetansen. 

Vi gratulerer Digidels ildsjeler med et suverent resultat og med en stadig fin fortsettelse i nettverksform.

* Dldact – Nordplus-prosjektet Digital learning for democracy, active citizenship and transparency