Digitaalinen Pohjola

Infografiikan aiheina digitaalinen osallistuminen, oppiminen ja kehitys Pohjolan syrjäseuduilla sekä verkkopedagogiikka

 
Infografik Infografik

Korona-aikana digitaalisuuden rooli on korostunut. Etätyöskentely ja etäopetus, digitaaliset kuilut ja aikuisten digiperustaidot ovat ajankohtaisia keskustelunaiheita. 

NVL:n etäopetusverkosto kuului pohjoismaisen yhteistyön edelläkävijöihin osassa näistä aihealueista. Vuosina 2005–2018 verkosto järjesti konferensseja ja webinaareja, laati joukon raportteja ja kartutti monin tavoin pohjoismaisten aikuisopettajien osaamista esimerkiksi useiden Nordplus Aikuiskoulutus -hankkeiden kautta. Siitä syystä kattavaa esittelyä sen kaikista saavutuksista onkin ollut haasteellista koota. 

Nyt etäopetusverkoston työstä on kuitenkin koostettu helposti hahmotettava infografiikka. Siinä esitellään joitakin verkoston käsittelemiä aiheita, kuten digitaalinen osallistuminen, oppiminen ja kehitys Pohjolan syrjäseuduilla sekä verkkopedagogiikka.

Du hittar infografiken här.