Digitaalinen yhteiskunta ei ole kaikkien ulottuvilla

Koronakriisi on lisännyt digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen käyttöä oppimisessa, kokouksissa ja yhteydenpidossa. Samaan aikaan käy yhä selvemmäksi, että suuret väestöryhmät ovat vaarassa jäädä yhteiskuntaelämän ulkopuolelle puutteellisten digitaitojen vuoksi.

 
Kuva: Georg Arthur Pflueger Kuva: Georg Arthur Pflueger

Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jonka Norjan elinikäisen oppimisen virasto Kompetanse Norge toteutti syksyllä 2020. Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan jopa 14 % vähintään 16-vuotiaista norjalaisista, eli yli 600 000 ihmistä, kuuluu ”epädigitaalisten” ryhmään.

Digilaitteiden käyttämättömyys yleisintä ikääntyvien ja vähän koulutettujen joukossa

Tilastoissa erottuvat etenkin vähän koulutetut ikääntyvät.

”Epädigitaalisten” ryhmään kuuluvista 80 % – eli neljä viidestä – on vähintään 60-vuotiaita. Ikääntyvistä noin 39 % ei käytä digilaitteita, kun taas 60 % heistä on digitaidoiltaan keskitasolla tai hyvällä tasolla. Työllisistä 5 % ja korkeakoulutetuista samoin 5 % kuuluu ”epädigitaalisiin”. Tutkimuksessa käsitellään myös muita ikäryhmiä ja tuloluokkia sekä osaa työllisistä.

Määritelmä

Tutkimuksen määritelmän mukaan ihmisen katsotaan kuuluvan ”epädigitaalisten” ryhmään, jos hän ei käytä tietokonetta, tablettia, älypuhelinta eikä internetiä. Tähän kategoriaan kuuluvat myös ihmiset, joilla on huonot digitaaliset perustaidot.

Raportti julki talven 2021 aikana

Kompetanse Norge julkaisee vuoden 2021 ensimmäisen kolmanneksen aikana raportin väestön digiosaamista käsittelevän tutkimuksen tuloksista. Raportissa analysoidaan, mitkä tekijät vaikuttavat digitaalisen osaamisen eroihin väestössä. Raportti keskittyy erityisesti ikäihmisiin sekä ei-työllisiin.

Lisää tutkimuksesta (norjaksi) täältä