Digital delaktighet på agendan

NVL:s nyaste nätverk heter NVL Digital och fokuserar de kommande två åren på digital delaktighet.

 

Då allt i samhället går mot ökad digitalisering är det viktigt att se till så att invånarna i de nordiska länderna dels lär sig använda tekniken, dels att planeringen av såväl tjänster som utbildningar görs på ett sätt som stöder samskapande. Det ställer krav på servicedesign och planering. I dag räcker det inte längre med att erbjuda fortbildningar i användandet av digitala tjänster, det är lika viktigt att deltagarna själva hörs och deras erfarenheter och reflektioner görs till en del av utbildningen. Ett demokratiskt samhälle behöver digitalt aktiva medborgare som deltar i diskussionen och utvecklingen av samhället.

Nytt forskningsprojekt inlett

Därför har NVL Digital inlett ett tvåårigt forskningsprojekt som ser på hur projekt och initiativ kring digitaliseringen tar hänsyn till deltagarna och bygger in möjligheter för samskapande och dialog. En genomgång av innovativa projekt och initativ har samlats i en rapport som publiceras under våren. NVL har nyligen öppnat nya resursidor kring digital delaktighet i Norden. Nätverket kommer också att arrangera nationella hörandeprocesser i alla nordiska länder i början av hösten, då de första resultaten av projektet presenteras och läggs fram för diskussion.

Läs mer om digital delaktighet

Läs mer om NVL Digital