Digital folkbildning

Ett stort digitaliseringsprojekt skall hjälpa folkbildningen i Finland att växa in i den nya tiden och svara på dagens behov.

 
VS-digi-projektet koordineras av Fritt Bildningsarbete rf. VS-digi-projektet koordineras av Fritt Bildningsarbete rf.

I augusti gick starten för ett stort nationellt digitaliseringsprojekt. Under två år skall folkbildare utveckla sin digitala kompetens och användandet av digitala tjänster i undervisningen.

På två språk

Projektet, som är tvåspråkigt, innehåller pilotverksamhet, tutornätverk, föreläsningar, fortbildningar och forskning. Bildningsalliansen är med som svenskspråkig aktör i projektet och sitter bland annat i styrgruppen. Det går att följa utvecklingen på twitter under #VSdigi

Ambitiöst projekt 

Projektet, som koordineras av Fritt Bildningsarbete rf har 3 dimensioner och skall:

  1. Förnya praxis inom den fria bildningen med hjälp av digitaliseringen
  2. Utveckla digital pedagogik med hjälp av gränsöverskridande nätverk av läroanstalter
  3. Förnya det pedagogiska innehållet i fri bildning för att tillgodose behoven i det digitaliserade samhället 

Läs mera