Digital kompetens förstärks i svenska styrdokument

Regeringen har fattat beslut om tydliggörande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

 

På Skolverkets webb-plats finns en kort övergripande information om vad som gäller för samtliga skolformer. Här finns också en länk till regeringens pressmeddelande samt information om det stöd och den kompetensutveckling som erbjuds.

Läs mer