Digital konferanse om fleksibel opplæring

Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Konference den 21. september 2021

 
 Personer taler sammen og lærer med iPad Digital konferanse om fleksibel opplæring 21. september 2021

Delta på digital konferanse om hvordan vi kan tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis konferanse.

Målgruppen er alle som gir undervisning og veiledning til voksne, samt ledere av utdanningsinstitusjoner og ansvarlige for opplæring i arbeidslivet.

NVL deltar i programkomiteen og har ansvar for parallellsesjonen Inkludering gjennom fleksible læringsformer og nettbasert opplæring, der Janet Norqvist fra Voksenopplæringen i Malmø presenterer utfordringer, løsninger og erfaringer med ledelse av og design av god undervisning for voksne .

Du kan tilmelde dig arrangementet her.