Digital likestilling?

Nåtidens nordiske samfunn byr på raske endringer, ikke minst angående digitalisering og automatisering. Og der er vi ikke alle likestilt. I Norden er påvist stor variasjon mellom eldre borgeres tilgang til digital kunnskap og kompetanser. Men i alle landene arbeides det med forskjellige tiltak for å styrke kompetansen slik de kan benytte digital teknologi til gavn og glede.

 
 Digital likestilling Foto: Maud Lervik / Norden.org

I en nyhet fra mai 2022 på nvl.org kom det fram at ifølge nye tall fra Eurostat hadde 81 prosent av den islandske befolkning i alderen 16-74 år minst et grunnleggende nivå av digitale kompetanser. Men for alderen 65 + gjelder dessverre ikke det samme. Mens 91 prosent av de 16 til 24-årige har grunnleggende kompetanser eller høyere, er prosenttallet bare 57 for aldersgruppen 65 til 74.

Føler seg utenfor i velferdssamfunnet

Det sies ofte at til tross for alle disse raske endringene er det nødvendig å huske at alle former for søknader og tjenester i samfunnet ikke behøver å være slike at personer som f.eks. ikke bruker smarttelefon, eller ikke kjenner teknologien skikkelig, ikke kan benytte seg av dem. Og derfor føler de seg utenfor samfunnet. Det er viktig å ta hensyn til at ikke alle bruker elektronisk ID eller smarttelefon. Og det er islendingene Ikke alene om i hvert fall.

”Undervejs i digitaliseringen af Danmark er noget væsentligt mellem os mennesker gået tabt, siger Ghita Nørby. Som skuespiller hører hun til i den absolutte elite, men som borger er hun bøffet ned i den digitale underklasse”

Ghita Nørby er 87 år og stadig aktiv skuespiller som har mottatt atskillige priser for sine prestasjoner.

(Forsideinterview af Jakob Sorgenfri Kjær i det danske dagblad Politiken den 29. august 2022)

Hva står i veien for å styrke eldres digitale kompetanse?

I bunn og grunn kan det konstateres at i lengre tid hadde ingen tenkt på hvordan man kunne raske på de eldre under disse endringene. Som om vi kunne bare vente at ingen eldre (les; som ikke har tilegnet seg digital kompetanse) fantes mere. Det var liten ambisjon for å støtte dem til å benytte seg av digitaliseringen, lære om og tilegne seg de teknologiske forandringene. Men nå har vinden snuddt. På Island har staten tatt initiativ til forskjellige former for samarbeide med kommuner og arbeidslivet, institusjoner og frivillige organisasjoner om tilbud for eldre for å styrke deres digitale kompetanser.

- Læs også nyheden ”5 sätt att digitaliseras”.

Eller medarbeiders digitale kompetanse

Lønnstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har også gått sammen om at utvikle digitale kompetanser hos medarbeidere og ledere i virksomheter. Eva Karen Þórðardótir, leder for den Digitale klynge på Island, har sagt at mange virksomheter på Island er godt på vei med digitalisering. De har laget en strategi, satt mål for utviklingen og har teknikken på plass; men mangler den kompliserte oppgaven med å utvikle medarbeidernes digitale kompetanse for å følge strategien.

Les også artikkelen: Islands Digitale kompetanseklynge

Anna Albertsdóttir Keilir Anna Albertsdóttir Keilir

Hva slags tiltak?

Dialog tok kontakt med Anna Albertsdóttir som underviser og veileder eldre borgere i Reykjanesbær som ligger på Reykjaneshalvøyen. Anna kom inn i arbeidet med de eldre når Senter for livslanglæring (MSS) arrangerte kurs om informasjonsteknologi. Målgruppen er eldre enn 60 år og kursene er drevet med støtte fra arbeidsmarkeds- og sosialdepartementet.

– Der legger vi opp med kurs hvor deltakerne møtes fire gange, to timer ad gangen. De registrerer seg og kommer hver mandag i fire uker, for eksempel. Gruppene er små, høyst 8 elever i hver gruppe. Det er viktig fordi en stor del av kurset består i å møte de eldre hvor de er. Det dreier seg om å hjelpe dem med digitaliseringen. Bruke sine verktøyer, enten det er nettbrett eller smarttelefoner, og de programmer de har mest behov for, sier Anna Albertsdóttir.

Noen hindringer er vanskeligere enn andre

– Fleste av deltakerne sliter med redsel for å ødelegge noe. De er redde for å prøve seg frem fordi de tror at de kommer til å gjøre feil. Selvfølgelig er de på forskjellig nivå og derfor er det viktig å kunne tilpasse undervisningen etter den enkeltes behov, sier Anna. At de kan tilegne seg de kompetanser de har behov for og blir trygge ved å eksperimentere, enten det dreier seg om verktøy eller programmene. De hjelper også hver andre, som er gledelig, fordi da bekreftes læringen på en klar måte.

VR digitale kompetanser Bilde af kompetansehjul VR

Fire ganger – fire deler

– Med hensyn til målgruppens behov har vi lagt opp plan i grove trekk. Den første delen dreier seg om tilgang med passord og digital signatur. Vi hjelper dem med hvordan de kan å holde styr på sine passord. Ikke mindre viktig er digital signatur. For å kunne komme inn hos det offentlige, hos skatten, helsemyndigheter eller banken, så skal man ha digital signatur, bekrefter Anna.

– Sosiale medier er temaet neste gang. Det innebærer personvern, privatlivets fred og etikk. Facebook er av interesse, hvordan opprettes konto, hvordan legge opp bilde, danne grupper og bli medlem av grupper. Øvelser i å sende beskjed eller ringe opp via Messenger for å nevne noen emner, sier Anna og fortsetter:

–Tredje gangen handler det om å lære å laste ned og anvende apper, som for eksempel Islands radio (RUV Islands rikskringkasting), Storytel, Spotify og Netflix og sist, men ikke minst viktig, flere nyhetskanaler. Til slutt, fjerde gangen, går vi over til e-post og elektronisk kommunikasjon med telefonen. Da presenteres også QR koder, som mange restauranter nå har på et hjørne av bordet, som gjester kan skanne for å få tilgang til menyen, sier Anna Albertsdóttir.

- Læs også Reportage om grundläggande färdigheter i Norden.

Assistanse i fritidstilbud

– Men jeg merket også at et kurs var muligens ikke nok for å komme videre. De eldre har behov for å kunne komme for å søke veiledning og assistanse med konkrete problemer. Derfor er vi regelmessige gjester hver uke i Nesvellir fritidstilbud. Der legger vi vekt på at de fortsetter med å arbeide videre med det de har lært, altså øver seg.

Det digitale kompetansehjulet

Målet med det Digitale kompetansehjulet er å gi en oversikt over de viktige, forskjellige digitale kompetanseområdene som finnes, sammen med direkte forslag til hvordan man kan øke kompetansen på de viktigste områdene.

Det digitale kompetansehjulet er laget av Senter for digital dannelse, som siden 2009 har rettet fokus på problemstillinger knyttet til digital kompetanse og relatert utdanning.

Det digitale kompetansehjulet er finansiert av DIGCOMP, et stort forskningsprosjekt i EU, som ble etablert etter Europaparlamentets utpeking av digital kompetanse som et av de åtte kjernekompetanseområdene for livslang læring. Oversettelsen og vedlikehold av nettstedet på Island er finansiert av VR.

Se demo

Pårørende er velvillige men ikke alltid tålmodige

– Erfaringene viser at ikke alle har slektninger som de kan be om hjelp. Selv om mange av de eldre har barn og/eller barnebarn som kan det hele har ikke barna alltid tålmodighet til å lære bort, forklare hvordan og hvorledes. Tålmodighet har vi! De eldre som kommer til Nesvellir erfarer at de har stor nytte av å løse de konkrete problemene de kommer med sammen med oss, sier Anna Albertsdóttir.

Det gjelder likestilling

Folk lærer og modnes hele livet. Jo betre kunnskap og kompetanse vedlikeholdes, for eksempel ved å delta i kurs, etter- og videreutdanne oss, desto større mulighet er det for lykkeligere alderdom. Selvstendighet og myndighet økes ved å kunne bruke teknologien, verktøyene og digitale tjenester. Dette er en del av velfungerende «empowerment» for å kunne delta aktivt i samfunnet på likefot.

Vil du teste dine digitale ferdigheter?

Islands største fagforening VR (Handel og kontor) har utviklet nettbasert testverktøy som kartlegger digitale ferdigheter på 16 forskjellige områder. Testen er tilgjengelig på flere forskjellige språk, blant annet de skandinaviske. Gjennomgår man testen fås følgende ut av hjulet:

  • Oppsummering av personlig kompetanse: Seksten kompetanseområder identifisert på et personlige treningshjul
  • Skreddersydde anbefalinger: Anbefalinger om tre områder for å styrke de digitale ferdighetene
  • Eksempel: Femti eksempler på ulike områder av digital kompetanse
  • Trening: 184 øvelser og inspirerende eksempler