Digital omställning för ett aktivt medborgarskap

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om goda exempel från de nordiska länderna vilka har framkommit inom NVL Digital och speciellt uppmärksamma några svenska initiativ.

 

Välkommen till ett webbinarie om digital omställning för ett aktivt medborgarskap.

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om goda exempel från de nordiska länderna vilka har framkommit inom NVL Digital och speciellt uppmärksamma några svenska initiativ.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig här.