Digital tilstand 2014

Bare 3 av 10 er tilfreds med digital opplæring. Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret.

 

Fortsatt er det slik at bruken av digitale læringsformer varierer sterkt mellom norske universiteter og høgskoler. Fortsatt er det slik at campusbaserte undervisningsopplegg med høy bruk av plenumsforelesninger og tradisjonelle eksamensformer dominerer. Og fortsatt er det slik at den digitale aktiviteten som er, i praksis er styrt av enkeltpersoner og ildsjeler.
Läs mer
Kilde: Khrono