Digital workshop ”Bruk av flerspråklighet i klassrum”

Alfarådet inviterar till en workshop for medlemmar i Alfarådet och experter från medlemsländer.

 

Datum: 18. november 2020
Plats: Zoom
Tid: 11.30-15.00 (CET och DK; NO; SE)

Workshopen fungerar som en förberedelse till konferensen i Sandefjord nästa år. Huvudtemat på konferensen kommer vara «Translanguaging/bruk av flerspråkiga strategier och resurser». Vi begränsar deltagarantalet för att kunna ha en interaktiv workshop där fler röster får höras.

Förberedelser

Deltagarna bör läsa två texter, som fungerar som ramverk för det projekt som Oliver St. John presenterar och diskuterar med oss. Texterna får inte spridas, då de inte är publicerade ännu. Vi ber er alla att respektera detta. Texter kan fås av Beate Linnerud beate.linnerud@kompetansenorge.no

Program

  • Oliver St. John om flerspråkigt stöd i andraspråksundervisningen
  • Diskussion utifrån filmklipp (klassrumssekvenser) som Oliver St. John visar
  • Summering av projektet som Oliver St. John presenterat
  • Elisabeth Mörnerud om hur modersmålet används i den tidiga litteracitetsundervisningen vid folkhögskolan Hyllie Park
  • Frågor, inspel och diskussioner i break-out rooms. Tema: vad vill vi förmedla i Sandefjord i 2021? Finns det perspektiv som vi vill lyfta fram? (Föreläsningar, workshops...)
  • Oliver och Alfarådet samlar ihop diskussionerna

Intresserad att delta

Kontakta Gloria gloria.thorarensen@kompetansenorge.no senast den 16.11.2020.

Zoom länk skall skickas till alla registrerade deltagare.

Oliver St John (PhD) is senior lecturer, teacher educator and researcher at Örebro University, Sweden. He has taught and initiated research within the fields of second language acquisition and pedagogy. His current research focuses on “Swedish for immigrants” (Sfi) learning environments and, through action research alongside Sfi teachers, explores the kind of pedagogical support that enables newly arrived adult migrants to succeed in learning Swedish as a second language and participate meaningfully in Swedish society. A crucial question within this context is the use of the students’ mother tongues as a learning asset for adapting to the surrounding language.