Digitala klyftan lite mindre i Finland

De digitala färdigheterna hos finländska vuxna mellan 25 och 64 år är bättre än bland invånarna i Europa i genomsnitt.

 

Det här framgår av en rapport som Europeiska kommissionens Eurydice-nätverk har publicerat. Digitala klyftor är ett reellt, men ibland osynligt problem i Europa idag.

Enligt vissa bedömningar kan upp till 40% av Europas vuxna hamna utanför den digitala utvecklingen. De 25–64-åringar som hör till den här andelen bedömer sig ha svaga digitala färdigheter – eller så använder de internet antingen sällan eller inte alls. Det här framgår av rapporten Adult education and training in Europe, som Europeiska kommissionens Eurydice-nätverk publicerade i början av hösten 2021. Rapporten grundar sig på en jämförelse av utbildningen bland vuxna och vuxenutbildningens struktur i Eurydice-nätverkets medlemsländer.

Bättre i Finland

Situationen i Finland är klart bättre än i Europa i genomsnitt. Av alla länder som ingår i rapporten är andelen vuxna som har svag digital kompetens eller som saknar digitala färdigheter tredje lägst i Finland.

Ungefär 15 procent av den vuxna befolkningen i Finland bedömer att de har svaga digitala färdigheter. Endast 2 procent av de finländska vuxna har inte använt internet under de senaste tre månaderna. Till exempel i Bulgarien var motsvarande siffra hela 25 procent. Även om Finland klarar sig bra i en jämförelse är det ändå många som riskerar att falla utanför. Därför är vuxnas grundläggande digitala färdigheter också i fortsättningen ett viktigt fokusområde för vuxenutbildningen.

Läs rapporten “Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications” her.