Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Nettverk Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet organiserer en workshop om digitalisering i arbeidslivet og etter- og videreutdanning i Oslo den 21. november 2018.

Sted: Scandic Hotel Solli

Workshopen er for inviterte deltakere

Kontaktperson: Inger Dyrnes inger.dyrnes@kompetansenorge.no

Mer om nätverket her