Digitalt klasseskille for stort

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener det digitale klasseskillet er for stort. 200.000 nordmenn er ikke på internett i det hele tatt, og rundt 800.000 er såkalt «svake brukere». Nå vil regjeringen få disse til å logge på. Tiltak for IKT-opplæring i offentlige, frivillige og private virksomheter som allerede er satt i verk, skal koordineres gjennom regjeringens toårige program og mange aktører er på banen for å bidra til å gi målgruppene grunnleggende opplæring i bruk av internett. Les mer her:

Läs mera