Digitalt læringsmiljø

 

Av: Geir Sand Nilsen, Kristian Collin Berge og Kari Olstad

Den 28. april skrev vi om BI og Edtech Foundry som hadde startet prosessen med å lage et helt nytt læringsmiljø utenfor LMS-ets lukkede verden: Et besøk i læringslaboratoriet.

Nå er første funksjoner gjort tilgjengelig for studenter og lærere på utvalgte kurs, data om bruk genereres og dermed er de første hypotesene om digitalt læringsmiljø i ferd med å testes. Er det slik at studentengasjement har sammenheng med bedre læring? Gjennom skoleåret vil BI og Edtech Foundry fortsette å dele sine resultater med FuNs medlemmer.

Husker dere utgangspunktet? Kort fortalt ønsket lærerne å se studentengasjement og studentene ønsket hjelp til å strukturere lærestoffet og studiehverdagen sin.

Edtech Foundry jobber smidig. En populær forståelse av konseptet er at det dreier seg om å slippe minimumsversjoner løs på reelle brukerne og modifisere underveis.. Fortsatt forenklet, men noe mer i samsvar med prinsippet, kan man heller si at man først utarbeider en hypotese om hvordan et produkt skal kunne løse en utfordring, og så lager en enkel versjon, som likevel ikke er enklere enn at den blir tatt i bruk av nok personer til at man kan få verifisert eller falsifisert hypotesen.

I tråd med innledende funn er derfor den første funksjonen organisering av faginnhold, og aktivitet i forhold til dette innholdet. For å kunne analyseres er aktiviteten delt inn i fem nivåer:

1. Activity (logg inn, navigering i plattform)
2. Consumption (se, åpne, laste ned innhold)
3. Discussion (kommentering, spørsmål og svar)
4. Curation (like/stemme og lagre/følge innhold)
5. Creation (opprette nytt innhold)

Ikke helt sånn vi er vant til å tenke digital læringsplattform…
Ikke helt sånn vi er vant til å tenke digital læringsplattform…

Akkurat nå fokuseres det på de to første stadiene som måles. De senere funksjonene vil legges til en og en.

Arbeidet bygger altså på hypotesen om at studentaktivitet i det digitale læringsmiljøet vil føre til mer læring. Denne hypotesen må testes kontinuerlig, samtidig med at hver ny byggestein i det digitale læringsmiljøet testes i forhold til om den blir tatt i bruk av lærere og studenter, samt om den blir brukt på den måten man hadde tenkt.

Smidig, eller «lean» er altså vel så mye forsknings- og utviklingsarbeid som programvareutviklingsmetode. Resultatene av dette utviklingsarbeidet vil være interessant for alle som driver med fleksibel utdanning, og FuN vil derfor fortsette å rapportere om dette prosjektet. Interesserte kan fortsatt gjerne kontakte prosjektleder erik.b.nilsen@bi.no.