Dimensionering af uddannelsespladser 2o16

I 2016 skal 12 uddannelser reducere optaget med samlet 776 studerende.

 

Formålet er at antallet af uddannelsespladser skal matche arbejdsmarkedets behov. Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden 2014 hvert år fastsat et loft over, hvor mange studerende, der må optages på uddannelser med systematisk overledighed. Især uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der i denne omgang skal sænke optaget.

Læs mere om dimensioneringsmodellen

Læs om grundlag for dimensionering 2016