Discussion forum om ”Voksenlærerkompetencer”

Tilmelding til discussion forum.

 

-

-

-

-'-

-

-

Formålet med Discussion forum

Et nyt tværgående NVL netværk Kompetenceudvikling af dem, som arbejder med voksnes læring, ”voksenlærere” i en bred forståelse har som opgave:

  • at udvikle, afprøve og evaluere en nytænkende model for kontinuerlig kompetenceudvikling af dem, der arbejder med voksnes læring i forskellige roller og i forskellige arenaer
  • modellen afprøves i et pilotprojekt i forhold til to specifikke temaer med deltagere fra  flere nordiske lande og sektorer 
  • i pilotrojektet er en grundlæggende hypotese, at nordisk samarbejde giver merværdi i form af flere perspektiver, løsningsmuligheder og gensidig inspiration.

Inden opstart af pilotprojektet, ønsker deltagerne i det tværgående netværk, at diskutere aktuelle nordiske perspektiver på kontinuerlig og praksisnær kompetenceudvikling af ”voksenlærere”. Perspektiver som kan inspirere og kvalificere den valgte model og deltagerne i det kommende pilotprojekt. 
Inspireret af tidligere arbejde i NVL’s netværk, Poul Nielsons rapport ”En analyse af det nordiske arbejdsliv” blev det besluttet at, en ny nordisk model for kontinuerlig kompetenceudvikling skal være: 

  • Organisk 
  • Fleksibel 
  • Innovativ 
  • Bottom-up 
  • Samskabende

Lukket arrangement. Der sendes invitation til cirkel og netværksdeltagere, samt udvalgte udenforstående relevante stakeholders.