Diskussion af folkehøjskolernes kerne

 
To oplægsholdere Klaus Levinsen, lektor ved Syddansk Universitet, og Anders Petersen, adjunkt, AAU lagde i sine indlæg op til en kritisk og konstruktiv debat af højskolernes muligheder og begrænsninger. Efterfølgende blev bl.a. diskuteret højskolernes meget stærke og gode evne til at skabe rammer for at deltagerne ”knytter bånd” (bonding)  på tværs af kulturelle og andre forskelle og at være et positivt frirum for personlig og faglig udvikling. Derimod påpeger flere både deltagere og oplægsholdere, at højskolerne med fordel kan arbejde på at blive bedre til at ”bygge bro” til det omgivende lokale samfund og andre uddannelsesinstitutioner og sektorer. Debatten bliver fulgt op af i løbet af året.
Til medlemsmødet var udgivet en gratis e-bog med indlæg af bl.a. Finn Thorbjørn Hansen, Niels Buur Hansen, Svend Brinkmand, Dorte Sørensen, Lars-Henrik Schmidt og Erik Bendtsen.
E- bogen kan den næste måneds tid hentes på:
www.uniflip.dk/catalogs2/6418/15844/pub/index.html
Efter dette tidsrum publiceres bogen på en usb-nøgle, som udsendes til foreningens medlemmer. Medlemskab kan tegnes på:
www.ffd.dk/ffd/medlemskab-af-ffd