Diskussion om utveckling av utbildning på Färöarna

 

Man lyfte fram otillräcklig lärarutbildning, bristfälliga bibliotek och dålig utrustning i allmänhet som möjliga orsaker samt att utbildning har låg status på Färöarna.
Ett faktum är också att det är ett långt steg för ett traditionellt samhälle där många ännu arbetar inom fiskeri och fiskindustri att gå till ett modernt kunskapssamhälle. Färöarna vill därför satsa mer på skolan och lärarutbildningen i framtiden.
Också universitetsutbildningen skall stärkas. Färöarnas universitet går ihop med Sjukskötarskolan och Färöarnas lärarhögskola till Färöarnas universitet, Fróðskaparsetur Føroya (http://setur.fo/en/university/). Universitet skall flytta till gemensamma lokaler.

Källa: Tjaldur tidindi 2008, utgiven av Tjaldur – vänskapsförening Finland-Färöarna. Text: Martina Huhtamäki