Distans 2015

 

Distansnettverkets planer for 2015 inneholder både samarbeid med flere Nordplus-prosjekter, flere webinarer, seminarer, og konferanser, nye arbeidsgrupper og et utstrakt samarbeid på tvers av NVL-nettverk. 

Januar 
8. januar Online nettverksmøte Tema: Virksomhetsplan, samarbeid med andre nettverk

Februar 
11. februar Webinar i samarbeid med Nordplusprosjektet Dldact

18. februar Webinar i samarbeid med Nordplusprosjektet Dldact

Mars

2. mars Seminar i Oslo E-læring i studieforbund, samarbeid med NVL i Norge og Voksenopplæringsforbundet 

? mars Webinar?I samarbeid med Nordplusprosjektet Inkludera Flera

April 

12. april Nettverksmøte i Oslo Tema: Oppfølging av MOOC-rapport, samarbeid med andre nettverk, web, læringsarenaer

13. april Seminar i Oslo om veiledning på distanse. Oppstart av arbeidsgruppe. Samarbeid med Veiledningsnettverket. 

Mai 

20. mai Konferanse i København. Avslutningskonferanse for «Inkludera flera»-prosjektet. Tema: Grunnleggende IKT-kompetanse, betydning for demokrati og deltakelse, spesielt fokus på seniorer. Hvordan skape god Nordisk policy? 

September

8. september NVL 10-års jubileum København. 10-års feiring for NVL hos NMR
9. september Nettverksmøte, København. Tema: Planlegge konferanse Island,

Oktober 
? Webinar Tema: Læringsarenaer/learning spaces

Desember 

10. desember Nettverksmøte, Island. 10 års jubileum for Distans 
11. desember Konferanse, Island 

Hele virksomhetsplanen med mål og tiltak finner du her