Distansnätverk

 

Distansnätverk

 

DISTANS ett nettverk for distansundervisning

 

DISTANS webinars 2012

NVLs Distansnettverk inviterer i samarbeide med Nordinfo til en serie med en times lange webinars en gang i måneden hele våren.

Webinarene blir holdt den 13. dag i hver måned: februar, mars, april men den 14. dagen i mai. Overordnet tema er innovasjon i læring/undervisning. Distans og Nordinfo (arbetsgrupp som består av informatörer i nordiska folkbildningsorganisationer) inviterer eksperter til å innlede om innovasjon og fleksibel tilgang til læring. Gruppen har planlagt en serie med 4 webinarer klokken 13:00 – 14:00 CET hver av dagene.
Møteplassen er http://frea.emea.acrobat.com/distans. Det kreves ingen nedlasting, bare en liten gratis add on.

13. februar v/ Jørgen Grubbe og presenter Henrik Helms: Innovasjon i læring
13. mars v/ Aina L. Knudsen, presenter Taru Kekkonen, How Online studies can provide a flexible arena for drop outs
13. april, v/ Hanne Niia: universitetsutdanning via fleksibel undervisning. Moderator: Karin Berkö.
14. mai v/ Hrobjartur Arnason: Mobile learning

Det koster ingen ting å være med. Men vi ber alle som er interessert å registrere seg HER. Gleder oss til å møtes online!

NVL-DISTANS:
Aina L. Knudsen, Jørgen Grubbe, Hróbjartur Árnason, Karin Berkö, Tiina Front Tammivirta, Torhild Slåtto og Sigrun Kristín Magnúsdóttir
Nordinfo:
Hilde Søraas Grønhovd, Øyvind Krabberød, Larry Kärkkäinen, Johanni Larjanko, Lill Perby och Michael Voss

 Invitation, more information in English: PDF

 

Symposier 2012

I 2012 planlegger DISTANS fortsette med arbeidet om temaet hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for blant annet å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring og høye utdanningsnivået i gles bebodde strøk. Under året har de planlagt  å arrangere 3 symposier for å avslutte en runde i alle landene. I 2011, holdt Distans symposier i Rudkøbing i Danmark, Torshavn på Færøyene og Mikkeli i Finland. Symposiene i 2012 holdes i Sverige, Norge og Island. Nettverket vil holde sine møter i tilknytning til symposiene.

DISTANS møter og symposier i 2012 (I tillegg til online møter med Connect Pro)

  • Sverige
  • Island  
  • Norge, Kautokeino 17.9.2012. Les mer: HTML

Når symposiene er gjennomført, vil DISTANS redigere en rapport med sammenfatning av erfaringer og data som er kommet fram i symposiene. 27. og 28. februar 21. og 22. mai  uke 38 i samarbeide med Norges formannskap for Nordisk Ministerråd

 

Distansutbildning som verktyg för tillväxt i nordligaste Sverige!

27.2.2012, Kiruna, Sverige

I programmet bl.a.
“Hur vi arbetar med flexibel utbildning/distansutbildning i nordligaste Sverige”
 “What we know about the effect of education on rural development”

Mer info på NVL:s Kalender-sida.

 

Om nettverket

Distans er NVLs tematiske nettverk for IKT og målet for deres arbeid er: Å legge til rette for erfaringsutveksling om bruken av informasjons- teknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen - for betre tilgang til læring. Distans vil under år 2011 konsentrere sitt arbeide om anvendelse av sosiale medier i læring og undervisning og bruk av IKT og fleksibel læring i utkant områder.

Distans nettverket har også skapt møteplass ved bruk af IKT for organisasjoner, prosjekter eller nettverk som har med undervisnings- og utviklingsaktiviteter å gjøre. Vær velkommen å delta aktivt og lære mere om Distans - NVL nettverkets arbeide på wiki-en http://distans.wetpaint.com

Medlemmer:

Norge  
Torhild Slåtto, Norsk forbund for fjernundervisning, leder   

Danmark  
Jørgen Grubbe, Fluid 

Finland  
Tiina Front-Tammivirta,  Association of Finnish for eLearning Centre

Færøyene   
Aina L. Knudsen, Færøyenes handelskole

Ísland   
Hróbjartur Árnason, Islands Universitet 

Sverige    
Karin Berkö, Lärcentrum i Jämtlands län

 Se også NVL:s Tema-sida om flexibelt lärande.

 

 
 
Foto: NVL:s arkiv
 
Tema: Flexibelt lärande
HTML
 
Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF (uppd. 5.3.2012)
 
Faktablad
PDF (uppd. 20.9.2011)
 
Fact sheet
PDF (upd. sept. 2008)