Distansutbildning dåligt anpassad till eleven

 

De vuxenutbildningar på distans som många kommuner erbjuder är sällan anpassade till elevernas behov, enligt Skolinspektionens granskning. Distansutbildningarna på gymnasial nivå är sällan utformade efter elevers olika sätt att lära och dessutom ställer många kommuner för låga krav på företagen som sköter utbildningarna.

Följden blir att "elever som läser på distans riskerar att få en utbildning av sämre kvalitet", säger Ann Edvinsson, projektledare vid Skolinspektionen, i ett uttalande.

"Det är inte acceptabelt. Kommuner har lika stort ansvar för den vuxenutbildning de erbjuder på distans som för den som sker i skolans lokaler", säger hon.

Granskningen genomfördes hösten 2014 i 18 slumpvis utvalda kommuner.

Källa: Lärarnas nyheter

Läs mer