Diversity, Entrepreneurial Empowerment and Challenges related to adult education

 

Dagens key-note oplæg leveres af Benson Honig, som har arbejdet med entreprenørskab, empowerment og kompetenceudvikling både som forsker og i det private erhvervsliv gennem mange år. Han har som anerkendt professor blandt andet studeret betydning af human- og social kapital samt transnationale kompetencer. Udover at have studeret entreprenørskab i de vestlige lande, har han i særdeleshed forsket i entreprenørskab og innovation blandt minoriteter, migranter samt oprindelige befolkningsgrupper i moderne samfund. Benson Honig har desuden udviklet uddannelsesinstitutioner med fokus på empowerment og entreprenørskab i Mellemøsten og Afrika. Læs mere om Benson Honig HER
Shahamak Rezaei, Lektor på RUC, relaterer Benson Honigs oplæg til de udfordringer som den Nordiske Velfærdsstatsmodel står overfor og giver bud på, hvilken rolle kompetenceudvikling og voksenuddannelse kan spille. 
Som oplæg til videre diskussion leveres tre replikker fra personer, der på forskellig vis arbejder konkret med empowerment, entreprenørskab, entreprenørielle mindsets og voksnes læring i Danmark. Replikkerne leveres af Hans Mikkelsen, chefkonsulent IBA Kolding, Marianne Dithmer, projektleder SOCU C, og Asim Umer Latif, chefkonsulent, Center for Socialt Ansvar (to be confirmed) 
Der lægges op til en høj grad af deltageraktivitet på seminaret.
 
Se vedhæftede program: PDF
Deltagelse i seminaret er gratis. 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

 

Resultat: