Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

 
Nordisk Folkehøjskoleråd, 2009
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer. Formålet er, at belyse de forskellig praksis i de nordiske lande og hvad de kan lære af hinanden. Derudover kan rapporten åbne op for en Nordisk debat om dokumentation af realkompetencer. Uddannelseskonsulent i FFD, Kristina Bæk Nielsen har været projektkoordinator.
 

Uppgiftslämnare: Nanna Scheuer
E-post: nhs(ät)ffd.dk

 

Rapport (pdf)