Dr. Lisa Kings

Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

 

Lisa Kings, vid Södertörns högskola

Förening med förhinder – utlandsfödda i det civila samhället

“Trots en lång och förankrad föreningstradition är civilsamhället i Sverige ännu en relativt osynlig och slumrande resurs i integrationsarbetet.”

Rapport av Lisa Kings

Mera om Dr. Lisa Kings

Lisa Kings innledning: Vuxnas lärande och inkludering i civilsamhället