Dra inte in på studiecirkeln - svenskar vill lära

 
Studiecirkeln lyckas på ett unikt sätt möta människor där de befinner sig för ett lärande genom hela livet. Trots detta minskar kommunanslagen till folkbildningen. Den negativa trenden måste brytas. Det menar bl.a. Folkbildningsförbundets Carl-Johan Östh som skriver i Dagens samhälle. Enligt Östh är svenskarnas lust att lära stor och nästan hälften, 42 procent anger att de skulle vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer. Varje år samlar studieförbunden 1,7 miljoner cirkeldeltagare inom en mängd olika ämnesområden. Studiecirkeln som metod lyckas på ett unikt sätt möta människor där de befinner sig för ett lärande genom hela livet. Trots detta minskar kommunanslagen till folkbildningen. De senaste tjugo åren har de generella kommunala anslagen till studieförbunden halverats.

Källa: Dagens Samhälle