Dramatiske kutt for studieforbundene

 

Studieforbundene får 162 millioner norska kroner i tilskudd over statsbudsjettet i 2015. Det er ned 34 millioner fra i år, en nedgang på 40 millioner eller cirka tjue prosent om du regner med prisstigningen.

 «Tilskudd til voksenopplæring» kuttes med 20 prosent i regjeringens budsjettforslag. – Dette er dramatiske kutt, og får store konsekvenser for frivillige organisasjoners kurstilbud i hele landet, sier generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet Gro Holstad. 

Rammer de små 

Deler av studieforbundenes kurstilbud risikerer å bli utryddet dersom dette kuttet blir gjennomført. En fersk forskningsrapport fra Oxford Research, bestilt av Kunnskapsdepartementet, viser at 35 % av kursvirksomheten i de frivillige organisasjonene vil forsvinne uten voksenopplæringstilskuddet. Og de mest dramatiske konsekvensene vil vi se hos lokale kursarrangører ute i distriktene, der sier over halvparten: uten tilskudd - ingen kurs. - I dag arrangerer studieforbundene og de frivillige organisasjonene kurs i 419 av 428 kommuner, om dette kuttet gjennomføres er jeg redd for at veldig mange flere kommuner står uten kurstilbud om få år, sier Holstad. – Det er mangfoldet vårt som rammes, slår hun fast. 

Tror på Krf og Venstre  

Et lyspunkt er at regjeringens samarbeidspartnere Krf og Venstre enda ikke har fått være med å sette sitt preg på budsjettet. - Disse partiene har stor troverdighet på frivillighetsfeltet, og har vist at de er villige til å satse på livslang læring, sier Holstad. Siste ord er ikke sagt før Venstre og Krf har sagt sitt i KUF-komiteen, avslutter Holstad.

Läs mer

Källa: VOFO