Drastiske ændringer er nødvendige

 

En arbejdsgruppe under Dansk folkeoplysnings samråd, har udgivet en pjece der lægger op til debat om folkeoplysningens fremtid. På den ene side er tidens trend ikke med folkeoplysningen og på den anden side ses modtendenser der måske netop gør folkeoplysningen stadig aktuel. Formålet med pjecen er at igangsætte en debat, der kan inspirere arbejdet med at fastlæggelse DFS’ fremtidige strategi og skabe diskussion i medlemsorganisationer. Spørgsmålene i piecen rejser kan være relevante for folkeoplysere i hele norden.

Læs pjecen på Dfs.dk