Dynamo – prognostiseringsmodell för vuxenutbildning

Dynamo hjälper till att förutspå den vuxna befolkningens utbildnings- och kompetensbehov i alla stadier av vuxenutbildning som lyder under utbildningsadministrationen.

 

Resultaten kan användas till att planera utbildningsutbudets omfattning och utvecklande av undervisningens innehåll. Idéen till projektet kom i den preliminära utredningen av vuxenutbildningens prognostiseringsmodell som gjorts av Utbildningsstyrelsen. Utredningen kartlade  vuxenutbildningens prognostiseringsbehov, -modeller och –metoder. Utredningarbetet visade brister i förutspåendet av vuxenutbildningen eftersom det i nuläget saknas en etablerad riksomfattande modell.

Dynamo har som mål att på ett nytt sätt kombinera kompetensbehov-prognostisering och kvantitativ prognostisering. Den är flexibel och kan snabbt sättas in för prognostisering av olika branschers kompetens- och utbildningsbehov. Pilotfasen av Dynamo inleds våren 2017 inom trafik- och logistikbranschen.