Dynamo - valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointimalli pilotoidaan keväällä

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-projekti tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

 

Vuonna 2015 alkaneen hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää aikuiskoulutusmuotojen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen.
Projektin tausta on Opetushallituksen laatimassa esiselvityksessä aikuiskoulutuksen ennakointimallista. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa aikuiskoulutuksen ennakointitarpeita, -malleja ja -menetelmiä. Selvitystyö toi esille puutteita aikuiskoulutuksen ennakoinnissa, sillä vakiintunutta valtakunnallista aikuiskoulutuksen ennakointimallia ei tällä hetkellä ole.

Dynamon on tarkoitus uudella tavalla yhdistää osaamistarve-ennakointi ja määrällinen ennakointi. Se on sovellettavissa muutosnopeudeltaan ja -logiikaltaan eri tavoin kehittyvien alojen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin. Dynamoa pilotoidaan keväällä 2017 liikenne- ja logistiikka-alalla.

Lue lisää