E-læring i studieforbund

 

NVL i Norge inviterer i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet til seminaret "E-læring i studieforbund". 

Tid: 2. mars 2015 kl. 9.30 – 15.30

Sted: Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo

Mål: Deltakerne vil tilegne seg kunnskaper om kjennetegn på gode nettkurs, hvordan nettbaserte og mer tradisjonelle metoder kan kombineres, og hvilket rom som finnes for dette i voksenopplæringsloven. Deltakerne vil kunne hente inspirasjon til å teste ut nettlæring i egen organisasjon.

Målgruppe: Kursarrangører, administratorer og veiledere i studieforbund og organisasjoner.

Innhold: E-læring i voksenopplæringsloven nå og fremover. Innføring i sentrale begreper. Lær å kjenne igjen god struktur og godt innhold i nettkurs. Hvordan kommunisere godt med deltakerne på nettet, og hvordan legge opp til at de kommuniserer seg i mellom? Presentasjon og testing av nyttige verktøy for samarbeid og læring på nett.

Innledere: 
Kari Olstad, Entusiast, pedagog og rådgiver i Fleksibel utdanning Norge  
Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnéuniversitetet, Medlem av NVLs Distansenettverk og styremedlem i EFQUEL (
European Foundation for Quality in E-learning).

Ansvarlig: Hilde S. Grønhovd, NVL-koordinator og Astrid Thoner, seniorrådgiver 
                   VOFO

Pris:            kr. 500,-

Påmeldingvofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 23. februar 2015

Foreløpig program

09.00  Registrering og kaffe

09.30  Velkommen og presentasjon av deltakerne, Astrid Thoner, VOFO

09.50  Kort om NVL og om bakgrunnen for seminaret , Hilde S. Grønhovd, NVL

10.00  E-læring i Voksenopplæringsloven, Hilde S. Grønhovd

10.15  Lynkurs i nettkurs, Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge 
            - Ord og uttrykk om opplæring på nett – rydding i begreper 
            - 
Hvordan kjenne igjen god struktur og godt innhold i nettkurs? 
            - God kommunikasjon på nett 

Det blir innlagt gruppearbeid og pause i denne økta.

12.30  Enkel lunsj, påsmurte baguetter, kaffe og te.

13.00 Samarbeid på nett – i klassen og utenfor, Alastair Creelman, NVL Distans 
            - Innledning om «kollaborativ læring» og introduksjon til ulike verktøy
            - Prøving og testing av ulike verktøy for samarbeid og læring på nett.

Det blir innlagt pause i denne økta.

15.15  Oppsummering og avslutning, Astrid Thoner og Hilde S. Grønhovd

15.30 Slutt