E-læring og blended learning giver mulighed for uddannelse til flere

 

Undersøgelsen belyser udbredelsen og brugen af e-læring og blended learning inden for almen
og videregående uddannelse i Danmark. Følgende uddannelser indgår i uddannelsen, VUC (FVU, avu og gymnasiale fag), VVU (profilforløb) på erhvervsakademier og diplomuddannelser på professionshøjskoler. I undersøgelsen ses på begrundelser for at bruge e-læring og/eller blended learning med særligt fokus på forskellige målgrupper, og på muligheder og barrierer for at bruge disse tilrettelæggelsesformer. Fleksibel tilrettelæggelse åbner muligheder for at voksne, der bor langt fra uddannelsesstedet, eller har fuldtidsarbejde og børn kan deltage i undervisningen. Som barrierer for brug af e-learning og blended learning nævnes bl.a. begrænset kendskab til mulighederne blandt kursister og manglende færdigheder og kompetencer blandt såvel kursister som lærere.

Rapporten kan downloades på Eva.dk