E-læring til hvilken pris?

 

 

Hovedtillitsvalgt hos Seadrill, Arild Berntsen setter spørsmålstegn til kvaliteten på noen av disse kursene og frykter for en dårligere beredskap ute på riggene..
Er det bare kostnadsbesparing som ligger bak overgangen til e-lærings kurs, eller kan disse erstatte tilstedeværelses kurs fullt ut?
Hovedtillitsvalgt hos Seadrill har tatt opp problemstillingen med forbundet som nå tar saken videre inn mot myndighetene.

Les mer på: Industrienergi.no