E-oppiminen ja sulautuva oppiminen tuovat opiskelun useampien ulottuville

 

Kartoitukseen sisältyivät tanskalaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa tarjotut valmentavat ja yleissivistävät opinnot sekä  joukko lyhyitä ammatillisia korkeakoulututkintoja. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti tiettyjen kohderyhmien osalta, millaisia syitä ja mahdollisuuksia on olemassa e-oppimisen ja/tai sulautuvan oppimisen käyttöön, sekä kartoitettiin esteitä niiden käytölle. Joustavien opetusjärjestelyjen ansiosta myös perheelliset ja kokopäivätyötä tekevät sekä kaukana oppilaitoksista asuvat voivat opiskella. E-oppimisen ja sulautuvan oppimisen käytön esteinä mainitaan mm. opiskelijoiden rajallinen tietämys tarjolla olevista mahdollisuuksista ja sekä opiskelijoiden että opettajien puutteellinen osaaminen.

Tanskankielinen raportti on ladattavissa osoitteessa Eva.dk