EK-U beslutar att NVL fortsätter för en fyraårsperiod 2013-2016

 

NVL kommer att vidareutvecklas  som en nätverksorganisation och en mötesplats för vuxenutbildning och folkbildning i Norden. Evalueringsrapporten konstaterar att temaer som Nordiska ministerrådet och NVL prioriterar är relevanta för miljöer. Ny kunskap har genererats i flera av NVL:s arbetsgrupper, förmedlats och mottagits med stort intresse i Norden. Deltagare i nordiska mötesplatser anser att samarbete, erfarenhetsutväxling och inspirerande möten ger ett mervärde till det arbete som utförs i de många olika organisationer förvuxnas lärande och på arbetsplatser i de nordiska länderna.

www.vox.no