EQM kvalitetssertifisering

Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 

EQM er utviklet for å møte stadig strengere krav om nytte i utdanning og felles kriterier for kvalitetssikring for ikke-formelle kurstilbydere. Et av kravene som Utdannings- og Kulturdepartementet på Island stiller til livslanglæringssentrene for å kunne tilby opplæring for voksne ifølge lov nr. 27/2019, er at de har etablert et kvalitetssikringssystem. EQM kvalitetssikringssystemet oppfyller kravene som settes fram i lovene om voksenopplæring kapitel IV, om evaluering og tilsyn med kvalitet. 

Mer om EQM (med lenker til nærmere opplysning på IS, DK, NO og EN): www.europeanqualitymark.org/home/
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is