EQM kvalitetssertifisering

 

EQM er utviklet for å møte stadig strengere krav om nytte i utdanning og felles kriterier for kvalitetssikring for ikke-formelle kurstilbydere. Et av kravene som Utdannings- og Kulturdepartementet på Island stiller til livslanglæringssentrene for å kunne tilby opplæring for voksne ifølge lov nr. 27/2019, er at de har etablert et kvalitetssikringssystem. EQM kvalitetssikringssystemet oppfyller kravene som settes fram i lovene om voksenopplæring kapitel IV, om evaluering og tilsyn med kvalitet.

Mer om EQM (med lenker til nærmere opplysning på IS, DK, NO og EN): www.europeanqualitymark.org/home/