EU giver støtte til validering og webportal

I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering

 
– Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir. – Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.

Landets status som ansøger for medlemskab af EU giver adgang til denne kilde. IPA står for Instrument for Pre-Accession Assistance og har som mål at styrke landets administration og infrastruktur og gøre samfundet bedre egnet til at deltage i det europæiske samarbejde. Sidste år blev de første syv IPA-projekter godkendt. Blandt disse er knap to millioner euros til udvikling af validering og uddannelse for voksne.
Erhvervslivets uddannelsescenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins – FA) tager hånd om projektet i samarbejde med en række interesseorganisationer og offentlige instanser. Hos FA er det tre ansatte som har ansvar for at projektet kører efter planen. Fjóla María Lárusdóttir er projektleder hos FA:
– Vi sendte ind en ansøgning i 2011 og fik svar sidste sommer. Projektet startede i september og strækker sig over tre år. I 2015 skal vi være færdige. IPA-støtten står for 75% af udgifterne, imens vores egen Uddannelsesfond bidrager med de resterende 25%, oplyser hun.

Validering af 40 fag og 6 jobfærdigheder

Projektet er todelt. Den ene del omfatter et system for validering hvor man har planer om at tilbyde validering i 40 uddannelsesprogrammer på gymnasienivå i tillæg til de 30 der allerede eksisterer. Desuden har man planer om at udvikle validering til seks jobbeskrivelser og danne seks grupper for arbejdsløse hvor de kan udvikle de generelle færdigheder arbejdsmarkedet kræver.
– Målet er at 810 mennesker gennemgår validering og får sin kompetens godkendt for derved at kunne gå videre i sin kompetensudvikling , siger Fjóla María og tilføjer at når projektet slutter vil tilbuddet om validering overfor faguddannelse mere end fordobles, fra de nuværende 30 fag til 70 fag. – Desuden handler det om at validere mod kompetens i 6 bestemte jobs . Det er endnu for tidligt at nævne hvilke jobs det drejer sig om, det tager vi beslutning om i samråd med relevante „stakeholders“.

Webportal for arbejdssøgende

Den anden del af projekter består i opbygningen af en webportal hvor én kan søge jobbeskrivelser og hvordan man opnår de færdigheder de enkelte jobs kræver. – Vi har planer om at definere profiler for 500 forskellige erhverv, siger Fjóla María. – Hver profil vil indeholde beskrivelse af et enkelt erhverv, hvad den går ud på, hvad der kommer ud af det, hvilke kompetenser det kræver og hvordan fremtidsudsigterne for de enkelte jobs ser ud. Ved hjælp af checklister/kompetenskriterier vil den enkelte være i stand til at vurdere sig selv og finde ud af hvor han eller hun står i forhold til forskellige uddannelsesprogrammer og jobs. Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, tilføjer hun.
Sådan en webportal benytter sig af flere databaser og websider hvor de relevante oplysninger findes. Ved hjælp af den undgår brugeren at søge efter oplysninger på mange forskellige steder.

Træning i samarbejde

Projektet kræver at mange forskellige interesseorganisationer, offentlige instanser og uddannelsesinstitutioner samarbejder. – Det er ét af målene for IPA-støtten at de forskellige instanser og interessegrupper lærer at samarbejde og konsultere hinanden. Vi startede med at kontakte erhvervsrådene for at indsamle oplysninger om hvilke erhverv de syntes skulle ind i sådan en portal. Vi har også tilkaldt en specialistgruppe der vil kortlægge det islandske erhvervsliv og vurdere hvilke jobs og erhverv vil gøre sig gældende ind i fremtiden. Det nytter jo ikke kun at beskrive de jobs som vi har nu.
For at holde trådene sammen har vi dannet et samarbejdsudvalg hvor vi kan koordinere opgaverne, følge med i projektets gang og rapportere om det til EU. De kræver rapporter for hvert kvartal for at se om alt går som det skal og at pengene bliver brugt på en forsvarlig måde. Vi har også kontrakt med et specialistcenter for livslang læring (Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, SÆNS) omkring udviklingen af portalen. De bidrager med definition af behovene, kritisk gennemgang af projektet, brugerundersøgelser og lignende, siger Fjóla María.

Uafhængigt af EU-medlemskab

IPA-støtten har været genstand for debat mellem tilhængere og modstandere af Islands medlemskab af EU. Da det ikke er klart på nuværende tidspunkt om Island vil blive medlem bliver det spurgt om IPA-støtten forsvinder hvis flertallet af befolkningen stemmer nej.
– Nej, IPA-støtten er ikke afhængig af Islands medlemskab af EU, siger Fjóla María. – Når vi er færdige med projektet i 2015 vil vi markedsføre det blandt vores målgruppe, dvs. folk på arbejdsmarkedet uden længere uddannelse. Vi diskuterer også i samarbejdsudvalget hvad der vil ske efter 2015. Hvordan kan vi gøre valideringsmulighederne og webportalen varige for målgruppen? Hvad gør vi med de resultater projektet giver os? Det vil vi forsøge at finde ud af sammen med relevante „stakeholders“, siger Fjóla María Lárusdóttir til slut.