EU-prosjekt skal gi bedre oppfølging av straffedømte etter endt soning

 

Prosjektet BRIDGE – "Bridging the gap: Bi-level tutorial system for imprisoned persons’ career growth" startet opp i november 2010 og skal avsluttes høsten 2012. Med i prosjektet er Malta, Tyskland, Norge og Slovenia som den koordinerende instans. Det er Fylkesmannen i Hordaland som administrerer prosjektet i Norge, med Charlottenlund videregående skole som prøver ut prosjektet. Skolen har ansvar for opplæringen i Trondheim fengsel, Trondheim fengsel avd. Leira og Oppfølgingsbasen.

Les mere: PDF